2010년 8월 10일 화요일

Seoul Takju của Jangsoo Saeng Makgeolli (서울 탁주 장수 생막걸리)

Seoul Takju của Jangsoo Saeng Makgeolli (서울 탁주 장수 생막걸리)Seoul Takju’s Jangsoo Saeng Makgeolli (서울탁주 장수 생막걸리)
Jangsoo Saeng Makgeolli có nồng độ cồn của 6%. Nó được làm từ gạo trắng và đi qua một quá trình lên men dài nhiệt độ thấp mang lại cho nó một hương vị, độc đáo nhẹ. Các men sống cân bằng của lượng khí carbon dioxide tạo ra trong quá trình lên men tự nhiên và nâng cao mức dinh dưỡng và hương vị độc đáo của takju Hàn Quốc truyền thống.

Giá: Siêu thị 1.000 ~ 1.500 ₩, taverns / thanh 3.000 ~ 4.000 ₩
Nơi để mua nó: các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, siêu thị, taverns / thanh
Seoul Takju Trang web chính thức: www.koreawine.co.kr (Hàn Quốc, tiếng Anh, tiếng Nhật)

댓글 없음:

댓글 쓰기