2010년 8월 10일 화요일

The Shilla Duty Free

Không chỉ có hơn 500 thương hiệu cao cấp có sẵn, nhưng các nhân viên được đào tạo để cung cấp cho các cấp độ dịch vụ cao nhất có thể. Các Shilla miễn thuế là thường xuyên truy cập của khách du lịch Nhật Bản và Trung Quốc nói riêng.
Các Silla miễn thuế nằm ở Silla Hotel. Nó bán khoảng 500 sang trọng như nước hoa, mỹ phẩm, quần áo, túi xách, đồng hồ, đồ trang sức và như vậy. Các Silla Duty Free cũng có một trang web (www.dfskorea.com) giới thiệu hàng hoá sang trọng của nó và cung cấp thông tin bằng nhiều ngôn ngữ.

댓글 없음:

댓글 쓰기