2010년 8월 10일 화요일

Shinsegae Department Stor

Shinsegae Department Store

Shinsegae Department Store là cửa hàng đầu tiên của Hàn Quốc. Nó có một lịch sử lâu dài của hàng hoá còn hàng cao cấp và khách hàng dịch vụ cao nhất.
Các Sở Cửa hàng Shinsegae cổ phiếu nhập khẩu hàng hoá sang trọng cùng với kim chi, nhân sâm, và lựa chọn một dạng khác của món ăn truyền thống Hàn Quốc, lựa chọn rộng của nó làm cho nó một nơi tuyệt vời để mua sắm, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài.
Các chi nhánh chính nằm ở Chungmuro, Seoul, và nó có các chi nhánh trên khắp Hàn Quốc bao gồm cả ở Gangnam, Yeongdeungpo, và một số khu vực khác.

댓글 없음:

댓글 쓰기