2010년 8월 10일 화요일

Soju (소주)

Soju (소주)
Soju (소주)
Soju là lần đầu tiên được lên men bằng cách kết hợp gạo hoặc hạt khác với một nền văn hóa starter và sau đó được chưng cất. Tùy thuộc vào cường độ của nhiệt, hương vị, chất lượng và số lượng soju các thay đổi. Kể từ khi nó được thực hiện bằng cách chưng cất, nó có nồng độ cồn cao.
Soju là rượu phổ biến nhất ở Hàn Quốc. Rượu sản xuất trong nước truyền thống, đã được chỉ định là tài sản văn hóa phi vật thể, không chỉ tốn kém, nhưng không thường được bán tại các quán bar bình thường. Tuy nhiên, soju được bán phổ biến ở hầu hết các quán bar và nhà hàng. Nó có sẵn trong chai nhỏ (360ml) và có một loạt các thương hiệu có sẵn. Kể từ khi soju là rất phổ biến, cạnh tranh cho thị phần là quyết liệt. Soju có thể dễ dàng mua tại các cửa hàng, lớn hay nhỏ, ngay cả trong những thị trấn nhỏ nhất, cũng như tất cả các cơ sở uống.

댓글 없음:

댓글 쓰기