2010년 8월 9일 월요일

Suwon Hwaseong

Các Suwon Hwaseong lần đầu tiên trên thế giới lên kế hoạch thành phố. Các Pháo đài Hwaseong được coi là có được kỹ hơn và có hệ thống được thiết kế trên cấu trúc so sánh thời gian của nó, bao gồm cả những người ở Saint Petersburg, Nga hoặc Washington, DC ở Hoa Kỳ.

Các Pháo đài Hwaseong, thuộc Palace Haenggung của triều đại Joseon, được xây dựng cho vua Jeongjo năm 1796. Haenggung là một cung điện công ty con mà vẫn cung cấp chỗ ở tạm thời của vua bên ngoài cung điện chính ở thủ đô. Các Pháo đài Hwaseong được xây dựng bởi vua Jeongjo cho ở lại của mình trong Haenggung khi ông thực hiện chuyến thăm tới khu vực Suwon để có các dịch vụ tưởng niệm cho cha mình, Thái tử Sadosaeja. Ngoài chức năng cung điện công ty con, các Fortress Hwasung cũng được xây dựng để phục vụ mục đích thiết thực hơn là thủ đô thứ hai của triều đại Joseon. Vua Jeongjo đã có trong thực tế có kế hoạch di chuyển vào Haneggung của Hwaseong khi ông trở thành vị vua tối cao sau khi đi qua trên ngôi cho người kế nhiệm ông. Tuy nhiên, với cái chết bất ngờ trẻ Vua Jeongjo của năm 1800, các Pháo đài Hwaseong được lãng quên bởi người Hàn Quốc.

Các Pháo đài Hwaseong là viết tắt như là một minh chứng cho những tiến bộ trong kỹ thuật và ứng dụng các lý thuyết được thực hiện trong suốt triều đại Joseon. Một số lượng lớn tiền bạc và nhân lực đã được sử dụng trong dự án, trên một quy mô chưa từng có trong độ trong lịch sử của triều đại Joseon. Đó là một dự án kỹ thuật dân sự bao la mà không thể có được bắt đầu và hoàn thành mà không cần xác định duy nhất Vua Jeongjo của.

댓글 없음:

댓글 쓰기