2010년 8월 10일 화요일

와플 (Waffle)

와플 (Waffle)
Giống như châu Âu và Mỹ, Hàn Quốc cũng đã bắt đầu tận hưởng hương vị của waffle này. Waffles thường được kêu gọi với mật ong hoặc mứt táo và bơ.

Hương vị:
Giá: 1.000 - 3.500 ₩ mỗi mảnh

댓글 없음:

댓글 쓰기