2010년 9월 26일 일요일

Cảnh sát, "Hội nghị G20 được tổ chức thành công 'cam kết mở cửa cạnh tranh.

Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức tại Seoul vào tháng sau thành công hosting của giải đấu đã được tổ chức trong cam kết của mình để cam kết.

Cơ quan Cảnh sát Seoul Metropolitan Chủ tịch và cơ động một lực lượng mới Changchung Kyu trong phòng tập thể dục hơn 3.000 người đã tham dự các sĩ quan 'G20 cam kết giải đấu thành công "đã được tổ chức.

Cảnh sát trong hội nghị thượng đỉnh ở nơi này một cuộc biểu tình phản đối lớn xảy ra trong các cuộc biểu tình bất hợp pháp và bạo lực chống lại các 'pháp luật và các nguyên tắc, "tùy thuộc vào chính xác những gì nó nói để đối phó.

댓글 없음:

댓글 쓰기