2010년 9월 15일 수요일

- Chrysler 300C 3,0 G20 Limited

Các giao thức thứ ba của hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul như là một chiếc xe cho Chrysler 300C 3,0 G20 Limited, lựa chọn của Hàn Quốc.
300C 3,0 G20 Limited, mà trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ những người cư ngụ từ các cuộc tấn công bên ngoài với kính an toàn đặc biệt được cài đặt. Ngoài ra, động cơ diesel và các thiết bị kiểm soát khí thải, thống nhất bằng cách giảm lượng khí thải carbon dioxide thông qua việc cân bằng sự tăng trưởng kinh tế thế giới và chương trình nghị sự xanh, xử lý nền kinh tế như một phương tiện cho giao thức này là G20, Seoul.

댓글 없음:

댓글 쓰기