2010년 9월 27일 월요일

- Chủ đề 3. Hội nghị thượng đỉnh G20 hỗ trợ cắt-cạnh công nghệ IT tại Hàn Quốc.

G20 (G20) tổ chức hội nghị thượng đỉnh của 3-5 nhà khai thác ở Busan, KT G20 Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương tổ chức tại cuộc họp, WiBro (Mobile Internet) hỗ trợ và công nghệ truyền thông tiên tiến cho rằng trong một ngày.
KT, 500 trong nước và nước ngoài phóng viên bao gồm các hỗ trợ, cũng như cho các Westin Chosun Hotel ở Busan Haeundae Grand Hotel ở Nurimaru WiBro và các trạm gốc di động và mạng LAN (Wi-Fi) để xây dựng cơ sở vật chất, các kết nối sử dụng Internet mà không cần một máy tính xách tay hay điện thoại thông minh không dây đã có thể.
Wi-Fi có môi trường hoàn hảo, do chia sẻ WiBro trứng (trứng) để cung cấp các bài viết được gửi trên đường, để cho phép các kế hoạch hỗ trợ thời gian thực.
Trung tâm báo chí phục vụ như Haeundae Grand Hotel đã được cài đặt một phương tiện truyền thông cảm ứng, hình ảnh bảng. Một cảm ứng đơn giản để các · Internet e-mail xác nhận các bức ảnh của bạn có thể thông minh trong hình thức của một gigida bảng.Sử dụng một bảng của các nhà báo, truyền thông, hình ảnh cổ phiếu để tìm kiếm các sự kiện trên bay truyền tải e-mail có thể.
Samsung Haeundae Grand Hotel vận động hành lang, một ba chiều lớn (3D) TV cài đặt vào một cuộc biểu tình để đi về.
KT, "Chosun Hotel Chủ tịch hội nghị trong vài tuần chống lại các đợt tấn công như các biện pháp an ninh thông tin để đối phó với gần như hoàn hảo," ông nói.

댓글 없음:

댓글 쓰기