2010년 9월 16일 목요일

Deluxe khách sạn ở Seoul, cùng với các nước G20 đã sẵn sàng để chào đón

11 Tháng 11 Năm 2010 các hội nghị thượng đỉnh G20 của các nhà lãnh đạo thế giới để tập thể dục khách sạn đặc biệt lớp 1 ở trung tâm Seoul, nơi mà 10/09 dự kiến sẽ ở lại lây lan của các khách sạn sang trọng ở 'VIP' Seoul là Busan. G20 là cực kỳ nhạy cảm với sự an toàn của Uỷ ban Trù bị cho khách sạn bulhoryeong `để bịt miệng ở bên trong và bên ngoài được làm việc nhà nước.

Top 20 myeongppunman sự kiện này như là quốc gia lớn trên thế giới như Tổng Thư ký LHQ nhân wonsugeup chính của 35 người tham dự cuộc họp vì nó là chống lại các khách sạn hai ngày đặc biệt lớp 1 ở trung tâm Seoul vào ngày 18 honsukhal dự kiến địa điểm gần COEX ở Gangnam Khách sạn và Shilla Hotel, Lotte Hotel và Grand Hyatt và Westin và các sự kiện quốc tế khác rất nhiều khách sạn gangbukgwon kinh nghiệm dự kiến sẽ phù hợp.
(Đứng đầu nhà nước, vì họ rất nhạy cảm với giao thức và các vấn đề bảo mật mà bạn không thực hành nhịp sống trong cùng một khách sạn)

댓글 없음:

댓글 쓰기