2010년 9월 16일 목요일

Imperial Palace Hotel


10. Imperial Palace Hotel
● Địa điểm - Seoul, Gangnam-gu
Imperial Palace Hotel ● `Surasang chủ nhà hội nghị thượng đỉnh là" mùi vị của tòa án hanjeongsik truyền thống và phương Tây cho một mới được phát triển hai loại hanjeongsik nhiệt hạch. Đối với sự kiện này, các khách sạn hiện `Hỗ trợ khách hàng VIP 'và` VIP Văn phòng Marketing của cựu để' nâng cấp đã được châm ngòi.

댓글 없음:

댓글 쓰기