2010년 9월 15일 수요일

Sân bay quốc tế Incheon
Ngày 29 tháng 3 2001 mở của sân bay quốc tế Incheon
- Sân bay Global Services Nhận xét 1-5 năm trong một hàng ngày
- Sân bay tốt nhất thế giới, giải thưởng
- Châu Á - Thái Bình Dương, giải thưởng sân bay tốt nhất
- Châu Á - Thái Bình Dương hành khách lựa chọn bởi các giải thưởng sân bay tốt nhất
- Sân bay tốt nhất, giải thưởng trung bình và lớn các khu vực
- Cơ sở vật chất: Văn hóa truyền thống Hàn Quốc Bảo tàng, các cửa hàng miễn thuế, internet ở sảnh, phòng tắm hơi, nhà hàng, quán cà phê, hairshop, bệnh viện, cho thuê xe


댓글 없음:

댓글 쓰기