2010년 9월 19일 일요일

Seoul, người đã lãnh đạo cuộc họp.(AP) phóng = jeongjunyoung sắp tới trong tháng mười một để lãnh đạo hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul tại Hàn Quốc bao gồm vai trò tiêu đề, dẫn đầu bởi Tổng thống Lee để chuẩn bị cho 401 chủ tịch, Kế hoạch và Tài chính Bộ trưởng Qua bữa ăn trưa, sinjeyun Bí thư, Giám đốc, và Lee, junbiwi Chang có thể được tính.

Hầu hết các cuộc họp của G20 của Tổng thống "vì bộ phim sẽ được.

Tháng Mười Một cuộc họp và hội nghị thượng đỉnh các ký tự của sứ mệnh là của xa Tổng thống. Khủng hoảng tài chính, bước chuyển tiếp cao ở đúng nơi tại Washington vào tháng 11 2008 khi trở về từ Hội nghị thượng đỉnh G20 để được hướng dẫn cấu hình và các cuộc họp Nhóm công tác tại Seoul đã được biết đến để thu hút công việc chongjihwihan.

Ngay cả sau khi G20 để thu hút sự chú ý và các hoạt động trên sân khấu đã được ấn tượng cuối tháng tư tại Toronto phát biểu phát biểu quan trọng Hội nghị thượng đỉnh, cũng như cá tính hàng đầu với lời nhận xét đặc biệt cho cuộc họp là lãnh đạo. G20 để tiếng nói khác, đặc biệt là phần mở rộng lớn hơn được đặt pyeonggada khuấy.

Trong 11, làm Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh thực sự giữ micro.Phối hợp sự khác biệt và nền kinh tế toàn cầu là cung cấp các hướng. G20, hai năm qua kiwoon quả thu hoạch trong tháng mười một và đã được báo trước một hàng, bởi vì tình hình thế giới không bị ràng buộc để thu hút sự chú ý.

Cuộc đàm phán của phần cứng, phần mềm, vai trò Giám đốc điều hành bao gồm 401 là lên ghế.

Gyeongjeteuk cho thấy trong năm 2008 Tổng thống của 'sứ mệnh' để thu hút các chủ tịch 40, người chơi trên trường quốc tế biết nhiều nói chuyện. Larry Summers tại Nhà Trắng Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC) họp tại Seoul, và Chủ tịch thầu đình chỉ các đối thủ được biết là để làm việc.

New York qua Mỹ trong thập niên 1980, Hàn Quốc Viện Phát triển (KDI) Phó Giám đốc, công nghiệp Viện Nghiên cứu (Kiệt) Chủ tịch, kinh tế trưởng, Bộ trưởng tài chính, tiền tệ quốc tế (IMF) Cố vấn đặc biệt đến công tác cọc và kỳ này không phải là dễ dàng và naegong các pyeongyida.

Đồng trong kế hoạch sự kiện, quy hoạch, điều phối, lập kế hoạch và quan hệ công chúng cho cột-3 đóng gói junbiwi dẫn chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh, cũng như chuẩn bị các sự kiện, quảng cáo hoạt động đã dẫn đến.
Qua bữa ăn trưa, Bộ trưởng Bộ trưởng Tài chính Chủ trì các cuộc họp của ngân hàng trung ương.. Tổ chức tại Washington cuối tháng tư, khi Chủ tịch đầu tiên của Ngân hàng của Thống đốc gimjungsu Hàn Quốc đã được liên kết với thở này.

Yun Bộ trưởng cuối năm, ASEAN 3 (1 Loading.. A) Chủ tịch của bộ trưởng tài chính chịu trách nhiệm phối hợp các khả năng độc đáo của độ bền và lâu dài đế quốc Mỹ là Sáng kiến Chiềng Mai (CMI: khu vực của quỹ tương hỗ đề án), nhưng công việc dajahwa năm nay đã hoàn thành lưới an toàn tài chính toàn cầu được treo trên ổ đĩa.

Cuối tháng sáu của G20 Bộ trưởng Tài chính họp tại Busan, khi Timothy Geithner, các bộ trưởng của U. S. sau khi một cuộc họp của bộ trưởng tài chính của các nước lớn, cũng như hỗ trợ cho mạng lưới an đã dẫn đến.

Kinh doanh quốc tế và gwanrigwan sinjeyun Tài chính (Thư ký) và Lee, Chang junbiwi vai trò của Bộ Kế hoạch và nữ hộ sinh phối hợp Giám đốc "là giống như. New thư ký của Chủ tịch chagwanhoe G20 Tài chính, Sherpa cuộc họp làm Chủ tịch của đội trưởng phụ trách G20, bởi vì nội dung.

Ngày 02 tháng 11 người đặt Seoul Tuyên bố về okdongja ở nước ngoài và chi tiêu hơn một nửa của tháng để được cho là đã được đi nhịp đập.

Cựu quan chức tài chính giới thiệu Trợ lý Tổng thư ký mới trong thời gian ngắn sau khi chính phủ đưa ra tháng 3 năm 2008 gần 2 ½ năm phụ trách kinh doanh quốc tế geupyida gwanrigwan tài chính dài nhất của một tỉnh. Trách nhiệm, trong ánh sáng của vai trò của mình trong ba năm để điền vào các vị trí tương tự có khả năng thiết lập hồ sơ.

Thư ký mới dangsiin khủng hoảng tài chính vào cuối năm 2008 đã trở thành một nền tảng của sự ổn định thị trường tài chính. Tonghwaseuwapeu nhập vào Hoa Kỳ đã tham gia vào quá trình này. Từ G20, những người đang làm việc ở nước ngoài, và đồng Gwacheon, trong khi tiêu hóa lịch sử thi marathon 'fixer' vai trò là cán.
Lee, cựu đội trưởng học giả Chang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính G20 junbiwi tham gia làm việc.

Sherpa như ông đã phụ trách đại diện cho chương trình nghị sự hội nghị thượng đỉnh, trước khi phối hợp với đại diện thương lượng trước và những thông tin sẽ được đại diện bình thường.

Bởi vì điều này, các jeongmujeok hơn chagwanhoe chương trình nghị sự trong điều khoản của thỏa thuận để theo dõi các xu hướng. Chương trình nghị sự Phát triển Hàn Quốc, đặc biệt là sự nhấn mạnh này đang được xử lý chủ yếu bởi các cuộc họp Sherpa.

Sau khi nhận được học vị tiến sĩ tại Đại học Harvard và giảng dạy tại Rochester-to-một, ông có thể nhận được bảy Sherpa hội nghị ở Seoul, chủ trì cùng và nhận được sự chú ý của phương tiện truyền thông quốc tế.

Anhoyoung vai trò ngoại giao quen thuộc của Bộ trưởng Thương mại nước ngoài chú ý. Phụ trợ cho G20 và G20 của các đường cong và mở rộng 'tiếp cận' hoạt động được cho là có phí.

Giám đốc điều hành giám sát các chương trình nghị sự junbiwi choehuinam, đứng ra. Ông nhận bằng tiến sĩ từ Pittsburgh so với dòng chữ đậm Tài chính Quốc tế Tài chính janppyeo là đất quốc tế.Junbiwi Beom Kim Yong, giám đốc của cải cách hệ thống tài chính quốc tế, và quy chế tài chính quốc tế cải cách chương trình nghị sự phụ trách lĩnh vực này.

Ngoài ra, Bộ Ngoại đồng junbiwi giao, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa gửi ra tại một học viên nổi bật được chuẩn bị để hỗ trợ hoạt động.Chính phủ các quan chức "Hội nghị G20 để chuẩn bị và hỗ trợ nhân viên khi họ không có giấc mơ xuất sắc cường điệu," ông nói.

댓글 없음:

댓글 쓰기