2010년 10월 4일 월요일

Ban trù bị của hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Seoul, các TTL (Nói chuyện với nhà lãnh đạo) chính thức mở gian hàng.


Ban trù bị của hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Seoul, các TTL (Nói chuyện với nhà lãnh đạo) để bạn biết về sự kiện này?

Hãy tìm những hội nghị thượng đỉnh G20 của các nhà lãnh đạo thế giới đến Hàn Quốc đã muốn nói với Sowol yirwojin điều kỳ diệu của sự kiện đó!

Trong khi đó, các đường phố đã được thực hiện trong một cuộc phỏng vấn gian hàng TTL lễ khai mạc chính thức của 30 ngày qua, vào thứ năm là tại COEX.

댓글 없음:

댓글 쓰기