2010년 11월 10일 수요일

[G20] Tổng thống Indonesia núi lửa, tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Quốc trạng thảm họa G20 (G20) Hội nghị thượng đỉnh tại Indonesia để tham dự của tổng thống rõ ràng cho dù nó đã được xác nhận tham dự.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono của Indonesia trong 10 ngày qua đảo núi lửa mirappi của Java đã được xem xét tham gia cho vấn đề.

Kyoung G20 chuẩn bị phát ngôn viên ủy ban cho biết: "Tổng thống Indonesia phát hành một ngày trước khi phun trào của nó vào buổi chiều sau cuộc họp G20 tham dự, nhưng đã quyết định rằng vấn đề đã được đấu tranh," ông nói.

댓글 없음:

댓글 쓰기