2010년 11월 10일 수요일

"Thế giới phải làm việc để vượt qua khủng hoảng"


Hội nghị thượng đỉnh G20 để đáp ứng với thế giới kinh doanh toàn cầu, hơn 120 người tham dự phiên khai mạc toàn thể sáng nay, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh được tổ chức tại Seoul Walkerhill Hotel.

Phát biểu chào mừng của Tổng thống Lee để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổi bật vai trò của doanh nhân trên khắp thế giới làm việc cùng nhau để vượt qua khủng hoảng, cô nói.

Tổng thống, đặc biệt tại các thị trường mới nổi như châu Á và Mỹ Latinh đã dẫn sự phát triển của lĩnh vực đầu tư tư nhân nên được lan truyền sang châu Phi và các nước đang phát triển khác đã được nhấn mạnh.

Trong ngày hôm nay mở phiên họp toàn thể của Chủ tịch Lee Kun-hee, Samsung Electronics, Chủ tịch Hyundai Motor Chung Mong-koo và sự tham dự của trên 120 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

댓글 없음:

댓글 쓰기