2010년 11월 10일 수요일

Hàn Quốc - Đức hội nghị thượng đỉnh, một tác nhân kinh tế và năng lượng tái tạo hoạt động.


Tổng thống Lee Myung-bak tại Cheong Wa Dae sáng nay với Đức Angela Merkel đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh, chẳng hạn như năng lượng tái tạo và hợp tác khoa học và công nghệ để cho phép khu vực tư nhân, cho thấy nền kinh tế đã cho thấy sẽ đến.

Hai nhà lãnh đạo, đặc biệt là sự thống nhất của Đức sau khi thống nhất đất nước hội nhập xã hội và hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm về an ninh hạt nhân, bao gồm cả thay đổi khí hậu và cũng làm việc về các vấn đề quốc tế lớn là một biên soạn các ý kiến đó.

Chủ tịch hội nghị thượng đỉnh G20, đặc biệt là trong các bộ trưởng tài chính G20 vào tháng trước 경주 tiến để hoàn thành các điều khoản đã thoả thuận hấp dẫn cho các hợp tác tích cực, và thủ tướng cho hosting thành công của cuộc họp G20 về hợp tác trả lời.

댓글 없음:

댓글 쓰기