2010년 11월 10일 수요일

Seoul, như lễ hội âm nhạc truyền thống ... một đêm rực rỡ.


Hội nghị thượng đỉnh G20 là thời kỳ huy hoàng của đêm tại Seoul.Beautiful cung điện vào ban đêm chúng tôi sáng các cung điện, đầy màu sắc đèn lồng trong dòng suối chảy qua các vùng biển.

댓글 없음:

댓글 쓰기