2010년 11월 10일 수요일

Tài chính Pháp, "G20 chặn việc trao đổi các cuộc chiến tranh sẽ rất khó khăn"

Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine ragareudeu Hội nghị G20 tại Seoul trong các quốc gia thành viên thông qua "chiến tranh tỷ lệ 'phối hợp chính sách tiền tệ sẽ không dễ dàng để ngăn chặn dự đoán.

Bộ trưởng Ragareudeu xuất hiện trên một đài phát thanh phát sóng ý kiến của mình đến các vấn đề chính sách tiền tệ toàn cầu không được giải quyết tại hội nghị như là một điểm duy nhất sẽ không thể giải quyết tại hội nghị, nói rằng vấn đề là quá phức tạp.

Bộ trưởng Bộ Ragareudeu chào đón mọi thử thách trong năm tới, nhưng G20 sẽ là một cuộc tranh luận đúng, nói rằng các tổ chức chứng nhận rằng G20 được đánh giá là đáng tin cậy và hiệu quả.

댓글 없음:

댓글 쓰기