2010년 11월 10일 수요일

Thủ tướng Australia Julia Gilad thay đồ.


Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Seoul để kỷ niệm bức tranh biếm họa của con búp bê đầu làm Thủ tướng Australia Julia Gilad Áo, không phải của Úc là tất cả các trang phục mặc trang phục truyền thống của các vấn đề đưa ra, 11 chiều tại Seoul Plaza Cheonggye bức tranh biếm họa của trình cài đặt một bình thường ăn mặc trang phục Gilad của Thủ tướng Julia tại thời điểm nhập cảnh vào Hàn Quốc và đã được làm việc để thay thế.

댓글 없음:

댓글 쓰기