2010년 11월 10일 수요일

Tổng thống, tiến · · · Hội nghị thượng đỉnh G20 lừa ngoại giao.


Tổng thống mới của Hàn Quốc đã có chuyến thăm nhà nước Hàn Quốc cho một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Medvedev để bắt đầu quan hệ ngoại giao bình thường bắt đầu với G20.

Cũng đã gặp gỡ với Thủ tướng Úc gilreodeu hội nghị Bộ trưởng Seoul để thảo luận về hợp tác để thành công.

Seoul, Hàn Quốc-Nga quan hệ ngoại giao với các hội nghị thượng đỉnh G20 đánh dấu kỷ niệm thứ 20 của đất nước, Tổng thống Nga Medvedev munhan phòng nhà nước của mình.

Tổng thống và Tổng thống Medvedev cho hội nghị thượng đỉnh một mình, và mở rộng sự thành công của hội nghị thượng đỉnh G20 tại Seoul trong một hàng có G20 và muốn chúng ta làm việc cùng nhau để tăng cường vai trò đồng ý.

Tổng thống

Một Nga doanh? Họp báo

Hôm qua, Cheong Wa Dae

"Hàn Quốc thành công hội nghị thượng đỉnh G20 giữa hai nước đã hợp tác tốt đẹp trong cuộc họp hội nghị thượng đỉnh của sự hợp tác rất thành công để có thể được quyết định."

Hai nhà lãnh đạo cùng nhau phát triển các mỏ dầu và mỏ khí và tài nguyên khoáng sản đang phát triển như Nga, hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa các công ty, hợp tác kinh tế, xã hội và văn hóa và hỗ trợ của các thành phần và 19 cho hai thỏa thuận đã được ký kết Biên bản ghi nhớ.

Ngoài bán đảo và Đông Bắc Á hòa bình và ổn định để giải quyết vấn đề hạt nhân đã đồng ý tiếp tục hợp tác.

Tổng thống Nga Medvedev

"Chúng tôi cần phải nối lại đàm phán sáu bên nhằm tạo điều kiện đồng ý để thử."

Thủ tướng Australia Julia gilreodeu tổng thống, và cuộc họp thượng đỉnh tại Seoul đã kêu gọi hợp tác để thành công.

Obama tranh cử tổng thống ngày hôm nay, bao gồm cả Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và đầu trang với năm thành công chuỗi Hội nghị gaenara ở Seoul để tổ chức hội đàm dự kiến sẽ thảo luận cách thức hợp tác.

댓글 없음:

댓글 쓰기